Adres
ARCOM Partners B.V.
Koningsschot 45
3905 PR Veenendaal

Postbus
Postbus 381
3900 AJ Veenendaal

Bereken route

Telefoon
0318 64 55 52

E-mailadres
info@arcombv.nl

Feestelijke opening Bethelschool

Op donderdag en vrijdag 16 en 17 september was het feest op de Bethelschool te Waddinxveen. Op die dagen werd hun nieuwe kindcentrum officieel in gebruik genomen en vonden de nodige festiviteiten plaats. Daarbij hadden de kinderen een belangrijke rol. ARCOM was, als verantwoordelijk bureau voor het architectonisch ontwerp, de technische uitwerking en het complete bouw- en kostenmanagement, ook van de partij.   

Het kindcentrum is gehuisvest in een toekomstproof gebouw dat eenvoudig kan anticiperen op wijzigen van de visie op onderwijs en kinderopvang. Vanuit duurzaam perspectief hebben we voor de school zoveel mogelijk gebruik gemaakt van circulaire materialen. Elementen van de ‘oude’ school die op de locatie stond komen terug in de nieuwbouw. Zo is de bestaande fundering intact gebleven en hebben we grote delen van de constructie opnieuw kunnen gebruiken. Dat alles vanuit de filosofie dat we kostbaar om moeten gaan met grondstoffen en de impact op het milieu zo veel mogelijk beperken.

De opzet van de school rondom leerpleinen en een patio biedt ruimte om allerlei andere instructie-, leer- werkwerkvormen te gebruiken dan alleen het leerstofjaarklassensysteem. Het bevordert ook de interactie en samenwerking met kinderopvangorganisatie IJgenweis die in het gebouw gevestigd is.

Tijdens de opening genoten we van de creativiteit en sportiviteit die de kinderen in de verschillende workshops lieten zien. We wensen hen, samen met de leerkrachten en pedagogisch medewerkers, veel plezier en geluk toe in hun nieuwe kindcentrum.

Terug naar overzicht