Adres
ARCOM Partners B.V.
Koningsschot 45
3905 PR Veenendaal

Postbus
Postbus 381
3900 AJ Veenendaal

Bereken route

Telefoon
0318 64 55 52

E-mailadres
info@arcombv.nl

Bouw zorglandgoed Almere krijgt vorm

Het gaat hard in Almere Oosterwold! De verschillende paviljoens zijn wind- en waterdicht, de afwerking van de gevels is bijna gereed en binnen in de woongebouwen wordt hard gewerkt aan het realiseren van de gewenste huiselijke uitstraling. 

Met het vorderen van de bouw, wordt de vertaling van onze missie en visie ook steeds duidelijker. ARCOM zet zich in om plekken te ontwerpen waar mensen willen verblijven, werken, leren en leven. Deze plekken worden gecreëerd doordat er een prettige, menselijke schaal is en gebouw, omgeving en identiteit van de gebruikers met elkaar verbonden worden. Het zorglandgoed is dan ook meer dan compositie van drie paviljoens. Het is een omgeving die de gebruikers een positieve en stimulerende ervaring biedt dankzij doordacht gebruik van daglicht, (uit)zicht en aandacht voor klimaat en akoestiek. Daarbij speelt ook de natuurlijke materialisatie van de paviljoens een belangrijke rol.

Er is ingezet op een klimaatadaptieve en natuurinclusieve ontwikkeling. Dat wordt bereikt door het toepassen door retentie van regenwater in wadi’s en een ondergrondse opslag. Variatie in de aanplant van het landgoed en het creëren van een divers oeverlandschap aan het water bevordert de biodiversiteit. In de gevels en op de daken komen diverse broed- en nestelmogelijkheden.

Zonnepanelen op de daken leveren de benodigde energie en de bodem wordt benut voor het klimatiseren van het gebouw. Een aansluiting op het riool ontbreekt. Middels een helofytenfilter wordt het afvalwater op een natuurlijke manier gezuiverd.

 

 

 

Terug naar overzichtWe praten graag met u verder

We praten graag met u verder

Henno Westeneng kan u alles over dit zorgproject vertellen.

Afspraak maken Stel een vraag