Adres
ARCOM Partners B.V.
Koningsschot 45
3905 PR Veenendaal

Postbus
Postbus 381
3900 AJ Veenendaal

Bereken route

Telefoon
0318 64 55 52

E-mailadres
info@arcombv.nl

Waar we voor staan

Missie en visie

ARCOM creëert passende plekken om te werken, te leren en te leven. Gezonde omgevingen met een menselijk maat. Voor nu en voor later. We koesteren wat waardevol is en creëren waarde die gekoesterd wordt. Dat gaat verder dan het gebouw alleen. ARCOM gelooft in de kracht van ‘samen’. In een combinatie van inspiratie en transpiratie. We vertellen een eerlijk verhaal en maken projecten haalbaar door adequaat te ontwerpen, te engineeren en te managen.

Een prettige plek

ARCOM ontwerpt geen gebouwen maar omgevingen. Plekken waar je wilt verblijven. Of je nu thuis bent of aan het werk, leert of recreëert. Zo’n plek heeft een fijne schaal, een maat die past bij haar gebruiker. De geschiedenis, de identiteit en de verhalen van de gebruikers en de omgeving spelen hierbij een belangrijke rol.  

Een goede omgeving is een gezonde omgeving met een prettig klimaat en passende akoestiek waar de gebruiker zelf invloed op kan uitoefenen. Daglicht en  (uit)zicht spelen daarbij een belangrijke rol. We willen mensen laten ervaren in welke omgeving ze zich bevinden; of het regent of de zon schijnt. 

We hechten waarde aan een natuurlijke omgeving. Groen dat te vinden is ín, op en om een gebouw. Ons eigen kantoor is daar een voorbeeld van. 

Waarderen van waarde

De meest duurzame vorm van bouwen is níet bouwen. Gebruiken van hetgeen voor handen is. Wij kijken daarom altijd naar mogelijkheden om te transformeren, te restaureren of her te bestemmen. ARCOM zoekt naar gebouwdelen en materialen die we opnieuw kunnen gebruiken om zodoende de impact op milieu en klimaat te reduceren. We zijn partner van living lab regio foodvalley circulair / cirkelstad.

We creëren oplossingen voor opgaven die passen in de omgeving; die kwalitatief hoogwaardig en functioneel zijn. Adaptieve gebouwen die door hun structuur en opzet flexibel mee kunnen bewegen met veranderend gebruik. Toekomstige oogstlocaties voor circulaire projecten.

In onze projecten is ruimte voor mens én natuur. Een natuurinclusieve omgeving die dieren uitnodigt om te verblijven, te foerageren en te nestelen. Waarbij de toegepaste vegetatie past in de lokale biotoop.

Niet alleen, maar samen

ARCOM is een betrouwbare partner. Samen werken aan opgaven zit in het dna van ons bureau. Niet alleen doordat we de vakgebieden architectuur, bouwmanagement en bouwtechniek al decennialang combineren, ook door de nauwe samenwerking die we zoeken met opdrachtgever, gebruikers, adviseurs en uitvoerende partijen.

We omarmen innovatieve ontwikkelingen maar geloven in bewezen oplossingen en technieken. Daarbij streven we naar gebouwen die intrinsiek duurzaam zijn en (installatie)technische oplossingen pas het laatst aan bod komen. 

Onze kennis en ervaring houden we niet voor onszelf. We delen die met ons team, met onze samenwerkingspartners en opdrachtgevers. Zo ontstaat er een gezamenlijke taal waarmee we ons verhaal vertellen.

Het beste van twee werelden

ARCOM bundelt de kracht van met elkaar samenhangende disciplines onder één dak. Opgeteld bieden wij daarmee de optimale ondersteuning in alle fasen van een bouwproject. Van idee tot beheer. 

We zijn ISO 9001 gecertificeerd door Kiwa. Daarmee voldoen we aan hoge eisen op het gebied van organisatie en processen. We verbeteren onszelf continu.

 

  

 

Dit vinden onze klanten

Maak kennis met ons team