Adres
ARCOM Partners B.V.
Koningsschot 45
3905 PR Veenendaal

Postbus
Postbus 381
3900 AJ Veenendaal

Bereken route

Telefoon
0318 64 55 52

E-mailadres
info@arcombv.nl

In Ede wordt gebouw 16 van de voormalige Elias Beeckman Kazerne opgeleverd.

Het voormalige keuken- en messgebouw is getransformeerd tot woon-zorggebouw. In opdracht van Noordersluis Bouwgroep hebben wij het ontwerp en de bouwtechnische uitwerking van dit mooie plan mogen verzorgen.

Door de symmetrische uitbreiding aan weerszijde van het keukengebouw sluiten we aan bij de stedenbouwkundige opzet van het voormalige kazernecomplex. Deze u-vormige gebouwen omsluiten twee binnentuinen, waar een beschermde beleeftuin is gemaakt. Dit past in het concept van de hoven, die kenmerkend zijn voor de buitenruimten op het complex. De horizontale beleving van de bestaande gebouwen is ook af te lezen aan de gevelopbouw van de nieuwbouw, maar dan met een geheel eigen karakter.

Gebouw 16 krijgt de toepasselijke naam Huize De Compagnie. Huize De Compagnie omvat 42 eenheden voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Compartijn (Thuis als het thuis niet meer gaat) wordt de nieuwe gebruiker van het gebouw.

Terug naar overzicht