Adres
ARCOM Partners B.V.
Koningsschot 45
3905 PR Veenendaal

Postbus
Postbus 381
3900 AJ Veenendaal

Bereken route

Telefoon
0318 64 55 52

E-mailadres
info@arcombv.nl

Werken

Samen gaan we voor de juiste keuzes
Goede bedrijfshuisvesting is van groot belang voor elke onderneming. Representatieve uitstraling naar de markt, een geschikte werkplek voor medewerkers en goed functionerende bedrijfsprocessen zijn hierbij van groot belang. Het ontwikkelen van goede huisvesting begint al in de initiatieffase.
Om de juiste keuzes te maken, stellen we samen met de ondernemer een plan op waarbij we ons richten op:
+ Een realistisch budgettair kader met een haalbare exploitatie
+ Een programma van eisen met visie op de toekomst
+ Een logistiek plan, toegesneden op de organisatie
+ Een geschikte locatie waarop de huisvesting gerealiseerd dient te worden

Bedrijfshuisvesting op maat
We hebben al vele malen bewezen dat we bedrijfshuisvesting op maat kunnen leveren tot volle tevredenheid van opdrachtgevers. Met ARCOM is uw huisvesting in goede handen.

Bekijk de projecten die we voor deze branche realiseerden


We zijn erg tevreden over de aanpak en het mooie ontwerp

Leen Kruijt

Directeur Kaasveredeling Kruijt B.V.