Adres
ARCOM Partners B.V.
Koningsschot 45
3905 PR Veenendaal

Postbus
Postbus 381
3900 AJ Veenendaal

Bereken route

Telefoon
0318 64 55 52

E-mailadres
info@arcombv.nl

Brede school In den Climtuin Rijssen

Op een prachtige, groene locatie aan de rand van Rijssen staat een multifunctionele accommodatie met daarin basisschool In den Climtuin, kinderopvang ‘t Kruimeltje en bestuurskantoor RSVR. In nauwe samenwerking met de gebruikers ontwierp ARCOM een gebouw met een onderscheidende verschijningsvorm.

Bij het ontwerp van het schoolgebouw zijn de principes van het passiefhuis concept toegepast. Zo is er onder meer goed gekeken naar de vormfactoren en de oriëntatie. Dat heeft geleid tot een compact, tweelaags gebouw met een halfronde vorm. In deze ‘waaier’, die naar het noorden is gericht, zijn alle lokalen ondergebracht. Daarmee wordt de zoninstraling aanzienlijk gereduceerd. Dat pakt positief uit voor het binnenklimaat en de exploitatie van de school.

Om voldoende daglicht te creëren zijn de onderwijs- en opvangruimten over de volledige breedte voorzien van horizontale bandramen. De toegepaste verticale bloemkozijnen, waarin ook de draaiende delen zijn opgenomen, creëren een prettig ritme en geven de gevel de gewenste dynamiek. Naast de esthetische waarde komen deze kozijnen ook voort uit de integrale ontwerpopgave. Ieder lokaal is namelijk voorzien van een decentrale ventilatie unit. De benodigde roosters zijn geïntegreerd in de bloemkozijnen.

Qua architectuur hebben we gekozen voor een gebouw dat qua vormgeving nadrukkelijk afwijkt van de context en daarmee haar bijzondere, solitaire positie aan de rand van de wijk rechtvaardigt. Het toegepaste grijs-beige genuanceerde metselwerk sluit wel goed aan bij de omringende woningen en vormt een mooi contrast met het groen op en rond het kavel.. 

Meer over dit project

Opdrachtgever: RSVR

Ontwerp: Henno Westeneng

Projectteam: Jan Bons + Henriko van Ginkel

Constructeur: Bouwhuis Bouwtechniek

Installatieadviseur: Bongers/Jansen

Aannemer: Bouwbedrijf Wessels RijssenWe praten graag met u verder

We praten graag met u verder

Henno Westeneng kan u alles over deze brede school vertellen.

Afspraak maken Stel een vraag