Adres
ARCOM Partners B.V.
Koningsschot 45
3905 PR Veenendaal

Postbus
Postbus 381
3900 AJ Veenendaal

Bereken route

Telefoon
0318 64 55 52

E-mailadres
info@arcombv.nl

Twee-onder-één-kap Groenekan

Groenekan is een dorp in de provincie Utrecht, gelegen tussen Utrecht en Bilthoven. Op een vrijkomende locatie aan de Groenekanseweg ontwikkelden we samen met Kwadraat Ontwikkeling een tweetal geschakelde twee-onder-één-kap woningen.

Wanneer je de straat in rijdt, overheerst het beeld van groen. De vier woningen zijn zo geplaatst dat er een coulissenwerking uitgaat in combinatie met het groen - een openbaar plantsoen met een monumentale plataan - bij de entree van de locatie. Dit effect wordt nog versterkt door de twee naar achter geschoven woningen aan de zuidzijde. Hiermee beogen we tevens een omgeving te creëren met voldoende groeiruimte voor de bomen, zodat ze toekomstbestendig blijven.

De architectuur van de woningen is geinspireerd op de omgeving. De mansardekappen met de lage gootlijn zorgen voor rust in het beeld en een huiselijke sfeer met een menselijke maat. De accenten op de hoeken-  zoals de ramen op de eerste verdieping, de erker en gemetselde bloembakken op de begane grond - zijn speelse elementen, die herkenbaarheid geven aan elke woning zonder de totaalcompositie te verstoren. De rood-bruine klinkers en oranje dakpannen kom je veel tegen in de buurt.

Groen in de tuinen

Naast in de openbare ruimte bevindt het groen zich in het project vooral in de tuinen van de woningen. De inrichting van dergelijke tuinen wordt logischerwijs door de bewoners zelf bepaalt. Desondanks wordt getracht bewoners te stimuleren hun buitenruimtes bedachtzaam en groen in te richten en stellen we voorwaarden aan de groene erfafscheidingen en het aanbrengen van hoogteverschillen.

Hoogteverschillen

Het voorkomen en beperken van wateroverlast is een belangrijke wens van de gemeente en daarom uitgangspunt voor ons plan. Door het gebruik van infiltratiekratten, die zich bevinden onder de grond in de achtertuinen van de woningen, vangen we het regenwater op en geven we het water in de loop van de volgende dagen langzaam af aan de omliggende grond. De, bij het ingraven van de kratten vrijgekomen, grond wordt in het plan gebruikt om hoogteverschillen aan te leggen. Dergelijke verschillen in hoogte zijn zeer aantrekkelijk voor insecten met een variatie in open grond, bezonning, begroeing en beschutting.

 

Meer over dit project

Opdrachtgever: Kwadraat Ontwikkeling

Ontwerp: Jan Thijs Groenendijk

Projectteam: Henno Westeneng + Nina Vlasblom

Aannemer: Kwadraat BouwWe praten graag met u verder

We praten graag met u verder

Jan Thijs Groenendijk kan u alles over dit project vertellen.

Afspraak maken Stel een vraag